Friday Parallel Programme

Preliminary programme as per 8 June 2022.

 

Friday 17 June – Programme A

09.30-09.50New strategies and technologies to improve adenoma detection rate
Moderators: Leon Moons, Toshio Uraoka, Charlotte Höög
Speaker: Pradeep Bhandari
09.50-10.10Should we remove deeply submucosal invasive rectal cancers- and how?
Moderators:
Toshio Uraoka, Charlotte Höög
Speaker: Leon Moons
10.10-10.30How to characterize colorectal neoplasia?
Moderators:
Leon Moons, Toshio Uraoka, Charlotte Höög
Speaker: 
Shuichi Miyamoto
10.30-10.50Dysplasia in IBD-patients – improving surveillance and resection of lesions.
Moderators:
Leon Moons, Toshio Uraoka, Charlotte Höög
Speaker: 
Marietta Iacucci
10.50-11.20COFFEE BREAK
Visit to the exhibition
11.20-11.40How to treat recurrence after polypectomy/EMR/ESD?
Moderators:
Per Bergenzaun, Masami Omae, Francisco Baldaque-Silva
Speaker: Leon Moons
11.40-12.00New strategies and technologies for colorectal ESD
Moderators:
Per Bergenzaun, Masami Omae, Francisco Baldaque-Silva
Speaker:
Toshio Uraoka
12.00-13.00LUNCH
Visit to the exhibition
13.00-13.45Endoscopic meatballs (short presentations with video)
Moderators: 
Ylva Falkén, Edgar Jaramillo
  • How to deploy a colonic stent? Jorge Canena
  • Traction devices for improved resection Shuichi Miyamoto
  • How to close mucosal defects? Francisco Baldaque-Silva
  • Cold polypectomy: how I do it? Edgar Jaramillo
  • EMR: how to do it? Masami Omae
13.45-14.00Short break
14.00-14.45Endoscopic meatballs (continued)
  • What scope to use? Morteza Shafazand
  • How to change patient position during colonoscopy? Edgar Jaramillo
  • Colon capsule: Why we do it? Ervin Toth
  • IBD scoring systems: How to use them? Charlotte Höög
14.45-15.00Final remarks
Francisco Baldaque-Silva, Masami Omae, Charlotte Höög, Miroslav Vujasinovic, Lisa Zarouki
15.00End of programme

Friday 17 June – Programme B (In Swedish)

Moderator: Ulrica Nilsson
08.00-09.00What´s lurking under the surface – från smutsiga till rena endoskop
Föreläsare: Anna Holmberg
09.00-09.45Ärftlig gastrointestinal cancer – erfarenheter och påverkan på livet
Föreläsare: Ann-Sofie Backman & Kaisa Fritzell
09.45-10.15COFFEE BREAK
Visit to the exhibition
10.15-10.45Biopsins väg – från kolon till PAD-resultat. Hur kan vi underlätta?
Föreläsare: Ida Robertsson & Ozan Aricak
10.45-11.15Ny endoskopisk metod för diagnostik, behandling och screening av förstadie till analcancer.
Föreläsare: Peter Borch-Johnsen
11.15-12.00Patientupplevelser av endoskopi – diskussion mellan tre forskande sjuksköterskor
Föreläsare
Hanna Dubois, Johanna Wangmar & Annica Rosvall
12.00-13.00LUNCH
Visit to the exhibition